» Disclaimer

Drain Products BV
Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam
The Netherlands

T: +31 (0)20 4481199
E: info@drainproducts.nl
W: www.drainproducts.nl

Drain products > Bottom menu > Disclaimer

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlage(n) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan en kan strafrechterlijke consequenties hebben. Drain Products Europe staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Drain Products Europe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van en/of schade ontstaan door virussen in dit e-mailbericht en de eventuele bijlage(n), of door het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen of ontvangen van de inhoud van dit e-mailbericht.

The information contained in this e-mail message and its attachment(s) is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive, and is confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or forwarding of the contents of this e-mail message is strictly prohibited and may be unlawful. Drain Products Europe is neither liable for proper and complete transmission of the information contained in this e-mail message and its attachment(s), nor for any delay in its receipt. Equally, Drain Products Europe can in no way be held responsible for the consequences and/or damage that may arise as a result of viruses, or of incorrect, incomplete and/or late sending or receipt of the contents of this e-mail message.