» Duurzaam Waterbeheer

Drain Products BV
Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam
The Netherlands

T: +31 (0)20 4481199
E: info@drainproducts.nl
W: www.drainproducts.nl

Drain products > Duurzaam Waterbeheer

Duurzaam waterbeheer

Sinds 1990 is er steeds meer aandacht voor Duurzaam Waterbeheer. Onder Duurzaam Waterbeheer verstaat men het op verantwoorde wijze winnen, gebruiken en retourneren van water aan en uit het milieu. Natuurlijke voorzieningen mogen niet worden overschreden, water dient zo efficiënt mogelijk te worden hergebruikt met zoveel mogelijk behoud van kwaliteit.

Vraagstukken die momenteel veel spelen zijn verlaagde grondwaterstanden, riool-overstort en waterkwantiteit (wateroverlast). Hoe krijgt men het water weer naar de ondergrond zonder dat men natte voeten krijgt? Ook waterkwaliteit is een hot issue. Bij onzekerheid of het water is vervuild, bijvoorbeeld met olieresten, is hergebruik niet mogelijk. De waterkwaliteit moet gegarandeerd zijn om eindgebruikers, zoals bomen en ander stadsgroen, van dit water te kunnen voorzien.

Drain Products levert daartoe slimme systemen die niet alleen efficiënt, maar ook duurzaam zijn. Al onze producten zijn beproefd, gemaakt van hoogwaardige materialen en gericht op Duurzaam Waterbeheer. Of het nu gaat om afkoppelen of toevoeren, infiltreren of draineren; Drain Products weet altijd een oplossing voor uw specifieke situatie. Bijna al onze producten zijn modulair opgebouwd en bieden daarom in de mogelijkheid tot verregaand maatwerk.

 

https://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Duurzaam-waterbeheer-01.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Duurzaam-waterbeheer-02.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Duurzaam-waterbeheer-03.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Duurzaam-waterbeheer-04.jpg