» Treatment Train

Drain Products BV
Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam
The Netherlands

T: +31 (0)20 4481199
E: info@drainproducts.nl
W: www.drainproducts.nl

Drain products > Duurzaam Waterbeheer > Treatment Train

Treatment Train

Drain Products bouwt haar systemen zó dat het water een aantal filterende of reinigende stappen doorloopt. Dit noemen wij de Treatment Train. Zoals bij ons Permavoid® (infiltratie)systeem, waarbij het water een pad volgt door o.a. een goot met olieafscheider, een oliefilter en een geotextiel dat de resterende olie afvangt én afbreekt. Het water passeert dus in feite een reeks van producten die het (hemel)water vanaf de plek waar het valt totaan het eindpunt of de eindgebruiker, volledig behandelen teneinde de waterkwaliteit te kunnen garanderen. Het systeem is er niet op gericht om het water zo snel mogelijk van A naar B te transporteren, maar juist om het af te remmen. Doel is het water zolang mogelijk in het gebied vast te houden zodat het de tijd heeft om optimaal te infiltreren in zowel het systeem als – uiteindelijk – de omliggende grond.