» Waterkwaliteit

Drain Products BV
Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam
The Netherlands

T: +31 (0)20 4481199
E: info@drainproducts.nl
W: www.drainproducts.nl

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is een hot issue. Ook Drain Products heeft vanuit haar streven naar Duurzaam Waterbeheer een sterke focus op waterkwaliteit. Daarom besteden wij bij de ontwikkeling van onze producten en systemen veel aandacht aan filtering, reiniging en het inbouwen van zekerheden die de waterkwaliteit garanderen. Want bij onzekerheid of het water is vervuild, bijvoorbeeld door olieresten, is hergebruik niet mogelijk. De waterkwaliteit moet gegarandeerd zijn om eindgebruikers, zoals bomen en ander stadsgroen, van dit water te kunnen voorzien. Daarom heeft Drain Products haar systemen zó gemaakt dat het water een aantal filterende of reinigende stappen doorloopt, de zogeheten Treatment Train. Al onze producten hangen met elkaar samen om de waterkwaliteit te kunnen waarborgen.