» Permachannel

Drain Products BV
Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam
The Netherlands

T: +31 (0)20 4481199
E: info@drainproducts.nl
W: www.drainproducts.nl

Permachannel

Permachannel lijkt op het eerste gezicht een gewone lijngoot, maar is voorzien van een ingebouwde olie-afscheider. Wilt u bijvoorbeeld op een groot parkeerdak het hemelwater reinigen van vervuiling (olieresten), dan biedt Permachannel uitkomst. Het ontwerp met grote buffercapaciteit is erop gericht dat, juist bij calamiteiten, er géén olie in het af te voeren hemelwater terecht komt.

Permachannel maakt deel uit van ons Permavoid® systeem en is bestand tegen verkeersklasse D400. Door z’n hoge druksterkte, lage inbouwhoogte en unieke aansluitpunten is het  uitermate geschikt voor parkeerdaken. Permachannel is echter ook heel goed toepasbaar op bijvoorbeeld groendaken, onderkelderde pleinen of andere gebruiksdaken.

De combinatie van lijngoot en olieafscheider remt het water, zorgt dat het vuil bezinkt en laat het water via een waterslot zijn weg vervolgen naar een infiltratiesysteem. Zodoende kunnen lage stroomsnelheden worden gerealiseerd. De met één enkele handeling te openen gietijzeren roosters zorgen er voor dat de permachannels eenvoudig te reinigen zijn.

https://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Permachannel-01.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Permachannel-02.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Permachannel-03.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Permachannel-04.jpg