» Permavoid® systeem

Drain Products BV
Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam
The Netherlands

T: +31 (0)20 4481199
E: info@drainproducts.nl
W: www.drainproducts.nl

Drain products > Parkeerkelders en tunnels > Permavoid® systeem

Permavoid® systeem

Veel conventionele aanlegmethoden vragen om een bepaalde drooglegging. Deze drooglegging moet meestal worden gegarandeerd door een reeks van pompputten na aanleg. Deze pompputten hebben tot in lengte der dagen onderhoud nodig. Tevens blijft het risico van falen erg groot.

De oplossing zou zijn om de gehele constructie hoger te plaatsen, net boven de hoogste grondwaterstand, zodat de constructie het overtollig regenwater op natuurlijke wijze kan afvoeren en geen invloed ondervindt van een wisselende grondwaterstand. Dit kan alleen met een lichtgewicht constructie van geringe hoogte en genoeg capaciteit om eventueel een stijgend grondwaterpijl tijdelijk te kunnen bergen. Voor dit probleem is de Permavoid® kunststof funderingsvervanger de oplossing. Het Permavoid® systeem heeft namelijk een (zeer) hoge druksterkte, een holle ruimte percentage van 90%, een inbouwhoogte van 85 mm of 150 mm en is vrijwel overal toepasbaar.

Lees meer op de pagina Permavoid® systeem over de verschillende onderdelen en unieke eigenschappen van het systeem.

https://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Parkeerkelders-en-tunnels-011.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Parkeerkelders-en-tunnels-041.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Permavoid-150-05.jpg