» Wegen en bermen

Drain Products BV
Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam
The Netherlands

T: +31 (0)20 4481199
E: info@drainproducts.nl
W: www.drainproducts.nl

Drain products > Wegen en bermen

Wegen en bermen

Verschillende soorten ondergrond en verkeersbelasting vragen om verschilllende oplossingen. Naast de verharding spelen ook waterproblemen vaak een grote rol in het falen van de berm en soms zelfs de weg. Bij wegen en parkeerplaatsen is doorgaans de reiniging van het af te koppelen regenwater een vraagstuk. Drain Products biedt hier met haar producten en systemen oplossingen voor. Deze zijn gericht op Duurzaam Waterbeheer én Duurzaam Veilig.

Wegen
De vervuiling door bijvoorbeeld olieresten maakt het noodzakelijk om bepaalde veiligheden in te bouwen. Drain Products noemt dit de zogenaamde Treatment Train: het water passeert een reeks van producten met filterende en reinigende werking. Bij doorlatende verharding kan men denken aan een speciaal geotextiel dat olieresten afvangt én afbreekt. Bij dichte verharding valt te denken aan een speciale goot die de olieresten afvangt van het af te voeren water. Met dit soort oplossingen wordt de mogelijkheid tot goed afkoppelen aanzienlijk vergroot.

Bermen
Omwille van de veiligheid en het terugbrengen van eenzijdige ongevallen is er een grote vraag naar de halfverharding van de bermen. Daarbij geldt een aantal eisen. De halfverharding dient niet te tonen als een extra rijstrook en dient, bij calamiteiten, de verkeersbelasting op te kunnen vangen zodat men het verkeer over deze strook kan leiden. De halfverharding dient een hulpmiddel te zijn om de bestuurder die naast de weg raakt op een veilige manier weer terug te brengen op de rijbaan. Op landelijke wegen zorgen deze halfverharde bermen ervoor dat het verkeer op een veilige manier kan passeren. Drain Products levert verschillende soorten kunststof gras- en grindtegels voor verantwoorde halfverharding, te weten Flowblock en Slimblock.

https://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Wegen-en-bermen-01.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Wegen-en-bermen-02.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Wegen-en-bermen-03.jpghttps://drainproducts.nl/wp-content/uploads/2011/08/Wegen-en-bermen-04.jpg